skip to Main Content

Vi styrker selskaper og organisasjoner til å oppnå mer gjennom digitalisering

Vår digitale kompetanse

Strategi

Analyse av digital modenhet
Operasjonell effektivitet
Identifisering av digitale evner

Transformasjon

Strategisk Organisasjonsdesign
Kulturendring
Ytelsesforbedring med digitalisering
Digital snuoperasjon
Lean digitalisering
Prosess-optimalisering

Utvikling

Konseptutvikling
App/web
Platformløsninger
Skytjenester
Drift og vedlikehold 

Bærekraft

Bærekraftsanalyse
Bærekraftsstrategi
Bærekraftskurs

 

Sammen om digitalisering og bærekraft

Med røtter godt dyrket i Rjukans industrielle transformasjon, er Rjukan Digital Arena etablert for å hjelpe både lokale og nasjonale selskaper med å effektivisere hverdagen, samtidig som vi gjør vårt får å nå FNs internasjonale bærekraftsmål. Vi har en målsetning om å bli regionens mest attraktive fagmiljø for leveranse av moderne digitale løsninger for fremtidsrettede organisasjoner i offentlig og privat sektor.

Digital Helsesjekk

Vår digitale helsesjekk er et robust og effektivt verktøy som hjelper bedrifter med en målrettet og bærekraftig digital transformasjon. Under har vi presentert seks hovedpunkter vi fokuserer på når vi utfører en digital helsesjekk:

1. Dagens digitale strategi (Status quo)

Først går vi gjennom eksisterende strategier og gjør en vurdering på om den er opprettholdt, vraket eller glemt. Vi vurderer deretter styrken i strategien og ser om den er sterk nok ift. selskapets ambisjoner.

2. Digitaliseringskultur

Gjennom spørreundersøkelser og intervjuer kartlegger vi selskapskulturen for å se om de ansatte er samspilt med ledelsen når det kommer til digitaliseringsambisjoner. Vi ser også på hvordan ledelsen har inkludert de ansatte i digitaliserings- og bærekrafts-prosesser.

3. Prosesser og organisering

Det er viktig å forstå selskapets prosesser og hvordan selskapet er organisert for å kunne identifisere forbedringspotensialet. Vi kartlegger operasjonsmodellen til selskapet og finner smertepunkter som kan påvirkes positivt med digitalisering.

4. Teknologi og verktøy

På dette punktet er det viktig å gå gjennom hvilke verktøy og hva slags teknologi selskapet har i dag. Vi tar dette med oss videre i utviklingsfasen, slik at vi kan finne de beste mulige løsningene for selskapet.

5. Data og kanaler

Vi analyserer dagens status når det gjelder datahåndtering, sikkerhet, kundeinteraksjoner, og business intelligence. Målet er å få en helhetlig forståelse av sikkerhetsnivået og kommunikasjonsflyten i selskapet.

6. Bærekraftsmål

Til slutt samler vi en oversikt over selskapets ståsted når det gjelder bærekraft og ser på mulighetene til å kunne øke bærekraftsgraden i selskapet gjennom digitalisering.

Bærekraft er en selvfølge i alt vi gjør. Det både driver oss og utfordrer oss til å stille de riktige spørsmålene i prosjektene vi utfører
Et selskap i sterk vekst

Vårt kompetansesterke og motiverte team  er alltid klare for nye utfordringer. Ta kontakt med oss for mer informasjon og hva vi kan gjøre for deg.

0+
Aktive år
0+
Kloke hoder
0+
Kunder : digitalisert
Back To Top