skip to Main Content
Vi lanserer nytt nasjonalt kompetansesenter for helse- og velferdsteknologi

Kompetansesenteret vil bli et sted for å teste ut og presentere løsninger. Et sted for forskning, kompetanseheving, nysgjerrighet og innovasjon. Et sted hvor det offentlige møter det private.

Hva kan vi gjøre for deg

Digitalt senter

Et digitalt senter i verdensklasse, basert på offentlig-privat innovasjon, industriklynger for teknologi og digitalisering.

Verdiskapning

Selskapets forretningsidé er å levere spesialistleveranser av IKT-prosjekter ved hjelp av moderne teknolog.

Datamarkedsplass

Vår datamarkedsplass vil hjelpe til med å redusere kostnader og ressurser som er involvert i å finne nødvendige datasett.

Datadrevet innovasjon

Rjukan har gode forutsetninger for å ta en sentral rolle i den «4. industrielle revolusjon» med god tilgang på grønn energi.

Hvorfor Rjukan Digital Arena?

Vi er et selskap i sterk vekst med hovedkontor på Rjukan med forpliktende samarbeid med internasjonale partnere som støtter oppunder vår kompetanseprofil og leveransekraft lokalt og nasjonalt. Selskapet har målsetning om å bli regionens mest attraktive fagmiljø for leveranse av moderne digitale løsninger for fremtidsrettede kommuner og private selskaper.

Back To Top