skip to Main Content
Vi er InnovativeBærekraftigFremoverlente

Rjukan Digital Arena AS er på vei til å bli et digitalt senter i verdensklasse, basert på offentlig-privat innovasjon, industriklynger for teknologi og digitalisering.

Hva kan vi gjøre for deg

Digitalt senter

Et digitalt senter i verdensklasse, basert på offentlig-privat innovasjon, industriklynger for teknologi og digitalisering.

Verdiskapning

Selskapets forretningsidé er å levere spesialistleveranser av IKT-prosjekter ved hjelp av moderne teknolog.

Datamarkedsplass

Vår datamarkedsplass vil hjelpe til med å redusere kostnader og ressurser som er involvert i å finne nødvendige datasett.

Datadrevet innovasjon

Rjukan har gode forutsetninger for å ta en sentral rollei den «4. industrielle revolusjon» med god tilgang på grønn energi.

Hvorfor Rjukan Digital Arena?

Vi er et selskap i sterk vekst med hovedkontor på Rjukan med forpliktende samarbeid med internasjonale partnere som støtter oppunder vår kompetanseprofil og leveransekraft lokalt og nasjonalt. Selskapet har målsetning om å bli regionens mest attraktive fagmiljø for leveranse av moderne digitale løsninger for fremtidsrettede kommuner og private selskaper.

Ressurssterke samarbeidspartnere

Crayon

Crayon har hovedkontor i Oslo, med flere enn 2000 ansatte fordelt på over 50 kontorer i 35 land. Som et kundefokusert og leverandør-agnostisk IT-konsulentselskap bistår vi våre kunder med å velge de beste løsningene tilpasset deres forretningsbehov og budsjett.

Back To Top