skip to Main Content

Maskinvareleveranse

Vi tilbyr en skreddersydd innkjøpsløsning for maskinvare fra de beste leverandørene til kunder i hele Norden. Med fokus på sirkulærøkonomi, leveransetrygghet og kundebehov sikter vi på å bli den mest bærekraftige maskinvareleverandøren i markedet.

Frode hjelper deg

Frode Skjervø Linnes

Leder for maskinvareleveranse

Frode er en ærlig og miljøskapende relasjonsbygger. Han har over 20 års erfaring fra IT-bransjen med salg, teknologi, distribusjon, E-handel og logistikk/innkjøp.

Har et stort nettverk og lang erfaring innen komplekse logistikk- og maskinvareleveranser . Ser alltid etter de beste mulighetene og løsningene for å sikre riktige vilkår for kunden.

Ta kontakt med Frode

Våre prinsipper

Vi vil legge all vår tid inn i fremtidsrettede og bærekraftige prosjekter og leveranser hvor teknologi brukes til det beste for menneskers utvikling og velferd.

Knutepunkt

Sammen med våre partnere vil vi levere en totalløsning for kundens IT-behov. Målet er å overta kundens problemer og bekymringer, og levere tjenester som sikrer kostnadseffektiv og bærekraftig it-drift.

Bærekraft

Bærekraft og miljø vil være styrende for alt vi gjør i avdelingen og vi sikter mot å bli den mest bærekraftige maskinvareleverandøren i markedet. Vi skal ta ansvar for hele verdikjeden med fokus på sirkulærøkonomi og anstendig arbeid.

Brukerperspektiv

For å levere gode tjenester må man forstå brukerens og kundens behov. Med fleksibilitet og kvalitet i fokus leverer vi høy servicegrad og personlig oppfølging for at kunden og bruker skal føle seg trygg og ivaretatt.

Våre tjenester for maskinvareleveranse

Rjukan Digital Arena leverer en skreddersydd løsning tilpasset kundens behov for en bærekraftig leveranse og håndtering av maskinvare.

Innkjøpspartner

Vi er din inngangsport til profesjonelle leverandører som hjelper din bedrift med å sikre kostnadseffektiv og bærekraftig it-drift. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen fra å kartlegge behov, gi råd om innkjøpsstrategi samt sørge for en smidig innkjøpsprosess inkludert løsninger for sikker og bærekraftig retur av utdatert utstyr.

Redusere kostnader

Rådgivning

Innkjøp og logistikk

Innkjøpspartner

Bærekraftsmodellen

Vi jobber kontinuerlig med å sikre gode bærekraftige leveransemodeller. I bærekraftsmodellen leverer vi miljøansvar gjennom sirkulærøkonomi. Vi tar hånd om hele livssyklusen av IT-utstyret for din bedrift, slik at du som kunde kan fokusere på de rette tingene.

Les mer om bærekraftsmodellen her.

CO2-beregninger

Retur-rabatt i månedspris

Sikker retur med gjenbruk

Bærekraft

Proaktiv forvaltning

Markedet for maskinvare er i endring, med stor usikkerhet rundt leveransetid. Vi tilbyr en utvidet rådgivningstjeneste hvor vi i tett samarbeid jobber proaktivt for å forstå og møte bedriftens fremtidige behov.

Forutsigbare kostnader

Leveransetrygghet

Full oversikt

Proaktiv-forvaltning

Skreddersydd innkjøpsløsning

I tett samarbeid utformer vi en skreddersydd innkjøpsløsning tilpasset din bedrift, med rom for volumbestillinger og innkjøpssamarbeid. Vår nettbutikkløsning tilpasses bedriftens behov og kan også inkludere løsninger for sikker retur.

Intern nettbutikk

Innkjøpssamarbeid

Bedriftens behov

Skreddersydd-innkjøp
Back To Top