skip to Main Content

Om oss

Rjukan Digital Arena AS skal utvikles til et digitalt senter i verdensklasse, basert på offentlig-privat innovasjon, industriklynger for teknologi og digitalisering. Det skal være en topp moderne arbeidsplass for talenter – alt basert på Rjukans industrielle historie, grønne og fornybare energiløsninger og offentlig-privat samarbeid.

Selskapet ønsker å ta en rolle som utvikler og leverandør av innovative løsninger for å realisere verdier i større datamengder, samt leveranser av innovative IKT prosjekter til det offentlige Norge.

Rjukan Digital Arena Overtar DataService Rjukan AS

Historien

Alt startet med en mulighetsstudie i november 2020.

Er tiden og geografien klar for en ny datadreven industrisatsning i Rjukan? Det vil denne mulighetsstudien søke et svar på.

Rjukan har en rekke fortrinn gjennom god og sikker tilgang på rimelig, fornybar energi og god digital infrastruktur. Stedet har i tillegg en rik historie innen innovasjon og industriutvikling, som legger grunnlaget for et nytt industrieventyr. Området er en stor turistdestinasjon, omkranset av fjell, fosser og naturopplevelser, som gjør at stedet anses som et attraktivt sted.

Kombinert med en rekke offentlige tiltak for å legge til rette for investeringer i distriktene og datasentre i Norge. Gjennom redusert arbeidsgiveravgift, avgift på elektrisk kraft og fjerning av eiendomsskatt på maskiner, så er Rjukan attraktivt sted for etablering av en digital arena.

De siste to årene har Regjeringen publisert en rekke retningsgivende dokumenter som vektlegger betydningen av innovasjon og datadrevet utvikling. I strategidokumentet Norge en datasenternasjon(2018) fremmer Regjeringen at de vil legge til rette for at vi aktivt kan utnytte datadrevet verdiskaping slik at vi kan hente ut gevinstene og håndtere utfordringene.

Back To Top