Tjenester tilpasset ditt behov

Vi er et lite og fleksibelt team, klare til å løse store digitale utfordringer

VÅRE TJENESTER

Din digitale partner

On Demand

Hvor god er din bedrift på gjennomføring av prosjekter? Har dere kompetansen og strukturen som trengs? Vi kan fylle én konkret rolle i en fast stillingsprosent, eller sette sammen en komplett IT-avdeling med konsulenter som har akkurat den fagkompetansen du har behov for.

Roller vi kan fylle:

 • Prosjektleder
 • Prosjektmedarbeider
 • IT-konsulent
 • Forretningsutvikler

Din fullverdige IT-avdeling

Vi tilbyr en komplett IT-avdeling, og tar et totalt ansvar for IT-driftsmiljøet. Tjenestene spenner fra support via Service Desk for den enkelte bruker, til drift av helhetlig infrastruktur, applikasjoner og nettverk.

 • Vi tilbyr en ideell kombinasjon av offentlige og private skytjenester, lokale fasiliteter og administrerte tjenester
 • Vi sørger for at IT-ressursene er tilgjengelige og stabile. Vi kan dokumentere at IT-prosessene er under kontroll og gi deg KPI- og servicenivårapporter som gir deg kontroll på kvaliteten.
 • Vi tilbyr skytjenester via våre sikre partnere og garanterer full IT-sikkerhet for bedriften

Andre IT-tjenester

Dersom bedrifter trenger andre tjenester har vi de rette kloke hodene som står klare til å hjelpe.

 • Sky og infrastruktur
 • Backup
 • Migrering
 • Nettverk og arkitektur
 • Drift
 • Digital helsesjekk
 • Maskinvareleveranse

Maskinvareleveranse

Vi tilbyr en skreddersydd innkjøpsløsning for maskinvare fra de beste leverandørene til kunder i hele Norden. Med fokus på sirkulærøkonomi, leveransetrygghet og kundebehov sikter vi på å bli den mest bærekraftige maskinvareleverandøren i markedet.

Bærekraftsmodellen

Vi jobber kontinuerlig med å sikre gode bærekraftige leveransemodeller. I bærekraftsmodellen leverer vi miljøansvar gjennom sirkulærøkonomi. Vi tar hånd om hele livssyklusen av IT-utstyret for din bedrift, slik at du som kunde kan fokusere på de rette tingene.

Proaktiv forvaltning

Markedet for maskinvare er i endring, med stor usikkerhet rundt leveransetid. Vi tilbyr en utvidet rådgivningstjeneste hvor vi i tett samarbeid jobber proaktivt for å forstå og møte bedriftens fremtidige behov

Frode Skjervø Linnes – Leder for maskinvareleveranse

Frode er en ærlig og miljøskapende relasjonsbygger. Han har over 20 års erfaring fra IT-bransjen med salg, teknologi, distribusjon, E-handel og logistikk/innkjøp.
frode@rjukandigital.no

UTTALELSER

Hva andre mener om oss

«kommer snart»

Navn

Stiling ・ Bedrift

«Kommer snart.»

Navn

Stilling ・ Bedrift